1G1P

Ik ben verwijzer

Als verwijzer hulp bieden

 

Hoe meld ik aan als verwijzer/aanmelder (OCMW, CLB, CAW, JAC, huisarts, Kind&Gezin … of andere professionele hulpverlener)? Dan kan je via de groene aanmeldknop een traject opstarten voor hulpverlening. Je kan een aanmeldingsformulier indienen voor zowel kinderen, ouders als voor het hele gezin. Wij brengen jou binnen de 30 dagen in contact met een eerstelijnspsycholoog of gezinscoach.

Bekijk het hulpaanbod van 1G1P voor de verschillende eerstelijnszones in Halle-Vilvoorde.

Contacteren van een verwijzer

Heb je een hulpvraag? Heb je het gevoel na het lezen van de informatie op de website dat jij of je gezin nood heeft aan gezinscoaching of een eerstelijnspsycholoog? Neem dan contact op met je professionele hulpverlener (de CLB medewerker, de huisarts, de maatschappelijk werker van het sociaal huis …) die je kan helpen om samen aan te melden.

Aanmelden bij 1G1P

Samen met je professionele hulpverlener overloop je de vragenlijst van het aanmeldingsformulier. Je overloopt samen wat er goed loopt, wat er minder goed loopt en formuleert samen de hulpvragen. Je hebt dus altijd een professionele hulpverlener nodig om aan te kunnen melden.

Uitklaringsgesprek met hulpverlener

Na de aanmelding wordt jouw professionele hulpverlener gecontacteerd om de situatie volledig uit te klaren en in beeld te krijgen.Het is mogelijk dat na dit uitklaringsgesprek er een andere vorm van hulp- verlening voorgesteld werd, je professionele hulpverlener licht jou dit toe.

Kennismakingsgesprek

We streven ernaar om jou en jouw professionele hulpverlener binnen de dertig dagen te contacteren voor een eerste gesprek. Dit kennismakingsgesprek is het eerste contact met jou, je gezin en de verwijzer om uit te klaren wat 1G1P eventueel voor jullie kan betekenen.

Hulpverleningstraject

Na het kennismakingsgesprek gaan we indien er een goeie match is van hulpvraag-aanbod van start met een hulpverleningstraject. Voor gezinscoaching betekent dit dat er vanaf dan een gezinscoach wordt toegewezen aan jouw gezin die bij jou langskomt, die met jullie een gezinsplan opstelt om samen aan de slag te gaan. Voor ELP betekent dit dat je vanaf dan maximum 8 sessies bij jouw eerstelijns- psycholoog kan gaan.

Contacteren van een verwijzer

Heb je een hulpvraag? Heb je het gevoel na het lezen van de informatie op de website dat jij of je gezin nood heeft aan gezinscoaching of een eerstelijnspsycholoog? Neem dan contact op met je professionele hulpverlener (de CLB medewerker, de huisarts, de maatschappelijk werker van het sociaal huis …) die je kan helpen om samen aan te melden.

Aanmelden bij 1G1P

Samen met je professionele hulpverlener overloop je de vragenlijst van het aanmeldingsformulier. Je overloopt samen wat er goed loopt, wat er minder goed loopt en formuleert samen de hulpvragen. Je hebt dus altijd een professionele hulpverlener nodig om aan te kunnen melden.

Uitklaringsgesprek met hulpverlener

Na de aanmelding wordt jouw professionele hulpverlener gecontacteerd om de situatie volledig uit te klaren en in beeld te krijgen.Het is mogelijk dat na dit uitklaringsgesprek er een andere vorm van hulp- verlening voorgesteld werd, je professionele hulpverlener licht jou dit toe.

Kennismakingsgesprek

We streven ernaar om jou en jouw professionele hulpverlener binnen de dertig dagen te contacteren voor een eerste gesprek. Dit kennismakingsgesprek is het eerste contact met jou, je gezin en de verwijzer om uit te klaren wat 1G1P eventueel voor jullie kan betekenen.

Hulpverleningstraject

Na het kennismakingsgesprek gaan we indien er een goeie match is van hulpvraag-aanbod van start met een hulpverleningstraject. Voor gezinscoaching betekent dit dat er vanaf dan een gezinscoach wordt toegewezen aan jouw gezin die bij jou langskomt, die met jullie een gezinsplan opstelt om samen aan de slag te gaan. Voor ELP betekent dit dat je vanaf dan maximum 8 sessies bij jouw eerstelijns- psycholoog kan gaan.

Gezinscoach

Een gezinscoach biedt kosteloos begeleiding aan huis voor gezinnen in nood. Door in gesprek te gaan met de verschillende gezinsleden krijgen zij een duidelijk beeld van de gezinssituatie. Hierbij ligt de focus vooral op de krachten binnen het gezin. Vervolgens maken ze een gezinsplan op met concrete doel- stellingen. De regie van dit gezinsplan ligt ook steeds bij het gezin zelf. Hulpverleners baseren zich op dit gezinsplan gedurende het volledige traject.

1G1P

Eerstelijnspsycholoog

Een eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt kosteloos kortdurende therapie aan kinderen, jongeren of gezinnen. Dit traject bestaat maximaal uit 8 sessies. Hierbij worden psychologische problemen bij kinderen en jongeren vroegtijdig opgespoord. Zo kunnen deze op een gepaste manier behandeld worden. Indien er gespecialiseerde hulp nodig is zal de ELP doorverwijzen naar de juiste instantie.

Healthcare,Concept,Of,Professional,Psychologist,Doctor,Consult,In,Psychotherapy,Session

Hulpaanbod Halle-Vilvoorde

Op zoek naar hulpverlening in Halle-Vilvoorde (Vlaams Brabant). 1G1P voorziet een eerste contact binnen de 30 dagen.

Klik op de juiste eerstelijnszone in het werkingsgebied en bekijk in welke gemeentes 1G1P Halle-Vilvoorde actief is.

Ben je op zoek naar hulpverlening in een andere regio?
Neem een kijkje op onze kaart met verschillende regio’s van één gezin één plan.

1G1P Halle-Vilvoorde
1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is