1G1P

Eerstelijnspsycholoog

Halle – Vilvoorde

1g1p

Wat is een eerstelijnspsycholoog?

Een eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt hulp bij psychologische klachten en problemen. Er wordt een kortdurend traject aangeboden voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. Hulpaanvragen tot 25 jaar worden bekeken. Indien nodig zal de eerstelijnspsycholoog doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

Spreek je geen Nederlands? Taal mag geen drempel vormen, we proberen steeds op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke taal. 

Een aanmelding voor een eerstelijnscoach gebeurt via een verwijzer (CLB, CAW, K&G,huisarts …). Er is steeds toestemming nodig van het kind, jongere of gezin vooraleer een aanmelding wordt gedaan. 

Contacteren van een verwijzer

Heb je een hulpvraag? Heb je het gevoel na het lezen van de informatie op de website dat jij of je gezin nood heeft aan gezinscoaching of een eerstelijnspsycholoog? Neem dan contact op met je professionele hulpverlener (de CLB medewerker, de huisarts, de maatschappelijk werker van het sociaal huis …) die je kan helpen om samen aan te melden.

Aanmelden bij 1G1P

Samen met je professionele hulpverlener overloop je de vragenlijst van het aanmeldingsformulier. Je overloopt samen wat er goed loopt, wat er minder goed loopt en formuleert samen de hulpvragen. Je hebt dus altijd een professionele hulpverlener nodig om aan te kunnen melden.

Uitklaringsgesprek met hulpverlener

Na de aanmelding wordt jouw professionele hulpverlener gecontacteerd om de situatie volledig uit te klaren en in beeld te krijgen.Het is mogelijk dat na dit uitklaringsgesprek er een andere vorm van hulp- verlening voorgesteld werd, je professionele hulpverlener licht jou dit toe.

Kennismakingsgesprek

We streven ernaar om jou en jouw professionele hulpverlener binnen de dertig dagen te contacteren voor een eerste gesprek. Dit kennismakingsgesprek is het eerste contact met jou, je gezin en de verwijzer om uit te klaren wat 1G1P eventueel voor jullie kan betekenen.

Hulpverleningstraject

Na het kennismakingsgesprek gaan we indien er een goeie match is van hulpvraag-aanbod van start met een hulpverleningstraject. Voor gezinscoaching betekent dit dat er vanaf dan een gezinscoach wordt toegewezen aan jouw gezin die bij jou langskomt, die met jullie een gezinsplan opstelt om samen aan de slag te gaan. Voor ELP betekent dit dat je vanaf dan maximum 8 sessies bij jouw eerstelijns- psycholoog kan gaan.

Contacteren van een verwijzer

Heb je een hulpvraag? Heb je het gevoel na het lezen van de informatie op de website dat jij of je gezin nood heeft aan gezinscoaching of een eerstelijnspsycholoog? Neem dan contact op met je professionele hulpverlener (de CLB medewerker, de huisarts, de maatschappelijk werker van het sociaal huis …) die je kan helpen om samen aan te melden.

Aanmelden bij 1G1P

Samen met je professionele hulpverlener overloop je de vragenlijst van het aanmeldingsformulier. Je overloopt samen wat er goed loopt, wat er minder goed loopt en formuleert samen de hulpvragen. Je hebt dus altijd een professionele hulpverlener nodig om aan te kunnen melden.

Uitklaringsgesprek met hulpverlener

Na de aanmelding wordt jouw professionele hulpverlener gecontacteerd om de situatie volledig uit te klaren en in beeld te krijgen.Het is mogelijk dat na dit uitklaringsgesprek er een andere vorm van hulp- verlening voorgesteld werd, je professionele hulpverlener licht jou dit toe.

Kennismakingsgesprek

We streven ernaar om jou en jouw professionele hulpverlener binnen de dertig dagen te contacteren voor een eerste gesprek. Dit kennismakingsgesprek is het eerste contact met jou, je gezin en de verwijzer om uit te klaren wat 1G1P eventueel voor jullie kan betekenen.

Hulpverleningstraject

Na het kennismakingsgesprek gaan we indien er een goeie match is van hulpvraag-aanbod van start met een hulpverleningstraject. Voor gezinscoaching betekent dit dat er vanaf dan een gezinscoach wordt toegewezen aan jouw gezin die bij jou langskomt, die met jullie een gezinsplan opstelt om samen aan de slag te gaan. Voor ELP betekent dit dat je vanaf dan maximum 8 sessies bij jouw eerstelijns- psycholoog kan gaan.

Wat doet een eerstelijnspsycholoog

De eerstelijnspsycholoog van het samenwerkingsverband 1G1P Halle-Vilvoorde biedt laagdrempelige psychologische zorg aan kinderen, jongeren en hun gezinnen binnen een kortdurend kader.

Ons doel is geestelijke gezondheidszorg snel toegankelijk te maken en psychologische hulp te normaliseren voor kinderen, jongeren en hun gezin. We willen voorkomen dat beginnende psychologische klachten escaleren, en trachten een eerste stap in het zorglandschap te zijn.

Binnen ons kortdurend kader stemmen we steeds hulpvragen en begeleidingsdoelen af met cliënt en verwijzer.

 • Kortdurende psychologische hulp (max 8 sessies) voor kinderen en jongeren van 0-18
 • Aanmelding via professionele doorverwijzer
 • Kosteloos
 • Vraag-, en krachtgericht
 • Laagdrempelig en toegankelijk
 • Inzicht- / perspectief bieden (overzicht, inzicht en uitzicht bieden)
 • Transparantie (naar cliënten, ouders en andere hulpverleners)
 • Samenwerking met anderen (verwijzer, huisartsen, vervolghulp, andere betrokken hulpverleners, …),
 • Gericht doorverwijzen
1g1p
Group,Of,Teenagers,Making,Different,Activities,Sitting,In,An,Urban

Een gesprek met een eerstelijnspsycholoog (ELP) wordt georganiseerd wanneer kinderen of jongeren psychologische klachten ervaren, zoals:

 • angststoornissen
 • slaapproblemen
 • depressieve gedachten
 • piekeren
 • pestgedrag
 • stresssituaties
 • communicatieproblemen

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is