Regio Halle – Vilvoorde

Over 1 Gezin 1 Plan

1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde is een intersectoraal samenwerkingsverband binnen de jeugdhulp. We werken samen met partners uit verschillende sectoren. Partners uit de geestelijke gezondheidszorg, de jeugdhulp, het VAPH, … 16 organisaties verbonden aan 1G1P Halle-Vilvoorde waarbij
iedere organisatie medewerkers ter beschikking stelt voor het
samenwerkingsverband. Zo wordt expertise vanuit vele hoeken gebundeld om voor de cliënt zorgcontinuïteit in te bouwen en een brede waaier aan kennis te bundelen. 

Je kan bij 1G1P Halle-Vilvoorde terecht voor gezinscoaching aan huis of eerstelijnspsychologische begeleiding in een consultatieruimte in de regio van het kind/jongere of het gezin. 

Via de groene aanmeldknop kunnen hulpverleners een aanmelding doen voor het kind, de jongere of het gezin. Vervolgens neemt de eerstelijnspsycholoog of de gezinscoach contact op met de aanmelder om de hulpvraag nog scherper in beeld te krijgen. Tot slot wordt er contact opgenomen met het kind, de jongere of het gezin voor een eerste gesprek.

Contacteren van een verwijzer

Heb je een hulpvraag? Heb je het gevoel na het lezen van de informatie op de website dat jij of je gezin nood heeft aan gezinscoaching of een eerstelijnspsycholoog? Neem dan contact op met je professionele hulpverlener (de CLB medewerker, de huisarts, de maatschappelijk werker van het sociaal huis …) die je kan helpen om samen aan te melden.

Aanmelden bij 1G1P

Samen met je professionele hulpverlener overloop je de vragenlijst van het aanmeldingsformulier. Je overloopt samen wat er goed loopt, wat er minder goed loopt en formuleert samen de hulpvragen. Je hebt dus altijd een professionele hulpverlener nodig om aan te kunnen melden.

Uitklaringsgesprek met hulpverlener

Na de aanmelding wordt jouw professionele hulpverlener gecontacteerd om de situatie volledig uit te klaren en in beeld te krijgen.Het is mogelijk dat na dit uitklaringsgesprek er een andere vorm van hulp- verlening voorgesteld werd, je professionele hulpverlener licht jou dit toe.

Kennismakingsgesprek

We streven ernaar om jou en jouw professionele hulpverlener binnen de dertig dagen te contacteren voor een eerste gesprek. Dit kennismakingsgesprek is het eerste contact met jou, je gezin en de verwijzer om uit te klaren wat 1G1P eventueel voor jullie kan betekenen.

Hulpverleningstraject

Na het kennismakingsgesprek gaan we indien er een goeie match is van hulpvraag-aanbod van start met een hulpverleningstraject. Voor gezinscoaching betekent dit dat er vanaf dan een gezinscoach wordt toegewezen aan jouw gezin die bij jou langskomt, die met jullie een gezinsplan opstelt om samen aan de slag te gaan. Voor ELP betekent dit dat je vanaf dan maximum 8 sessies bij jouw eerstelijns- psycholoog kan gaan.

Contacteren van een verwijzer

Heb je een hulpvraag? Heb je het gevoel na het lezen van de informatie op de website dat jij of je gezin nood heeft aan gezinscoaching of een eerstelijnspsycholoog? Neem dan contact op met je professionele hulpverlener (de CLB medewerker, de huisarts, de maatschappelijk werker van het sociaal huis …) die je kan helpen om samen aan te melden.

Aanmelden bij 1G1P

Samen met je professionele hulpverlener overloop je de vragenlijst van het aanmeldingsformulier. Je overloopt samen wat er goed loopt, wat er minder goed loopt en formuleert samen de hulpvragen. Je hebt dus altijd een professionele hulpverlener nodig om aan te kunnen melden.

Uitklaringsgesprek met hulpverlener

Na de aanmelding wordt jouw professionele hulpverlener gecontacteerd om de situatie volledig uit te klaren en in beeld te krijgen.Het is mogelijk dat na dit uitklaringsgesprek er een andere vorm van hulp- verlening voorgesteld werd, je professionele hulpverlener licht jou dit toe.

Kennismakingsgesprek

We streven ernaar om jou en jouw professionele hulpverlener binnen de dertig dagen te contacteren voor een eerste gesprek. Dit kennismakingsgesprek is het eerste contact met jou, je gezin en de verwijzer om uit te klaren wat 1G1P eventueel voor jullie kan betekenen.

Hulpverleningstraject

Na het kennismakingsgesprek gaan we indien er een goeie match is van hulpvraag-aanbod van start met een hulpverleningstraject. Voor gezinscoaching betekent dit dat er vanaf dan een gezinscoach wordt toegewezen aan jouw gezin die bij jou langskomt, die met jullie een gezinsplan opstelt om samen aan de slag te gaan. Voor ELP betekent dit dat je vanaf dan maximum 8 sessies bij jouw eerstelijns- psycholoog kan gaan.

Hulpaanbod Halle-Vilvoorde

Op zoek naar hulpverlening in Halle-Vilvoorde (Vlaams Brabant). 1G1P streeft ernaar een eerste contact binnen de 30 dagen te organiseren. Klik op de juiste eerstelijnszone in het werkingsgebied om kind, jongere of gezin aan te melden.

Ben je op zoek naar hulpverlening in een andere regio? Neem een kijkje op onze kaart met verschillende regio’s van één gezin één plan.

1G1P Halle-Vilvoorde
1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5
Halle Vilvoorde 1g1p
1 of 5 2 of 5 3 of 5 4 of 5 5 of 5

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is

Partners van het samenwerkings-verband

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is