1 GEZIN 1 PLAn Halle-VILVOORDE

eerstelijnszones Bravio, regio Grimbergen, Amalo, Pajottenland en Zennevallei

"EEN STERKE JEUGDHULP SNEL EN DIchTBIJ"

Het is ons doel om zo snel mogelijk een antwoord te bieden op elke jeugdhulpvraag binnen de regio. Binnen de 30 dagen garanderen we een eerste contact. Daarnaast willen we 200 gezinnen extra per jaar ondersteunen en willen we via overbruggingshulp de continuïteit van de hulpverlening garanderen.

Eindelijk is het zover , 1G1P Asse Meise Vilvoorde

wordt 1G1P Halle-Vilvoorde !!!

De uitbreiding van het Samenwerkingsverband 1G1P ( Eén gezin - Eén plan) voor de regio Pajottenland en Zennevalei is op 1 april een feit.

Onder het motto: " Een sterke jeugdhulp snel en dichtbij" willen we de gezinnen in de uitgebreide regio snel een antwoord blijven bieden op hun hulpvraag. Het aanmeldingsteam 1G1P, de gezinscoaches en de eerstelijnspsychologen staan klaar om vanaf 1 april 2021 in de 5 eerstelijnszones (ELZ) aan de slag te gaan.

Voor onze regio betekent dit dat naast de eerstelijnszones Bravio, Grimbergen en Amalo nu ook de jeugdhulpvragen vanuit de gemeenten Liedekerke, Kamphout en uit de eerstelijnszones Pajottenland en Zennevalei door 1G1P Halle-Vilvoorde opgenomen kunnen worden.Het coronavirus blijft zorgen voor vreemde en onzekere tijden.

Het coronavirus blijft nog steeds wild om zich heen slaan, maar vanuit 1 Gezin 1 Plan blijven we actief aan de slag !

We blijven samen zoeken hoe we onze gezinnen op goede en veilige manier kunnen ondersteunen en coachen.

Samen met jullie blijven we de situatie op de voet volgen !

Je kan blijven aanmelden ! Bij vragen of twijfel, kunnen hulpverleners steeds mailen naar info@1g1p.be of telefonisch op 02/306.19.45Antwoord binnen de maand

De cliënt staat centraal

Kracht- en netwerkgericht

1 Plan op maat van het gezin

GEZINSCOACHING

De gezinscoach werkt samen met het gezin aan bezorgdheden die zich op verschillende levensdomeinen kunnen situeren. De regie hiervan ligt steeds in handen van het gezin. De gezinscoach richt zich hierbij op de krachten en het netwerk van het gezin. Wanneer er reeds hulpverlening betrokken is, probeert de gezinscoach samen met het gezin de reeds aanwezige hulp op elkaar af te stemmen en zo te komen tot 1 gedragen plan.

Lees meer...

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG

De eerstelijnspsycholoog biedt kortdurende generalistische zorg bij niet complexe psychische klachten die gebaat zijn bij een vlugge en korte behandeling bestaande uit maximaal 8 gesprekken. Het hulpaanbod is laagdrempelig, vlot toegankelijk en nabij en wordt georganiseerd op verschillende locaties. Er is een beperkte wachttijd, snelheid van interveniëren is een cruciaal element.

Lees meer...

Partners van het samenwerkingsverbandMet de steun van de Vlaamse overheid en het agentschap Opgroeien.