1G1P

Gezinscoach

Halle – Vilvoorde

1g1p

Wat is een gezinscoach?

Een gezinscoach biedt kosteloos een traject aan voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar. Hulpaanvragen tot 25 jaar worden bekeken en afhankelijk van de vraag worden zij gepast toegeleid.

Zij vertrekken vanuit de nood en de krachten van het gezin; stellen haalbare doelstellingen op; en gieten dit in één gemeenschappelijk plan.

Spreek je geen Nederlands? Taal mag geen drempel vormen, we proberen steeds op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke taal.

Een aanmelding voor een gezinscoach gebeurt via een verwijzer (CLB, CAW, K&G, huisarts,…). Er is steeds toestemming nodig van het kind, jongere of gezin vooraleer een aanmelding wordt gedaan.

Contacteren van een verwijzer

Heb je een hulpvraag? Heb je het gevoel na het lezen van de informatie op de website dat jij of je gezin nood heeft aan gezinscoaching of een eerstelijnspsycholoog? Neem dan contact op met je professionele hulpverlener (de CLB medewerker, de huisarts, de maatschappelijk werker van het sociaal huis …) die je kan helpen om samen aan te melden.

Aanmelden bij 1G1P

Samen met je professionele hulpverlener overloop je de vragenlijst van het aanmeldingsformulier. Je overloopt samen wat er goed loopt, wat er minder goed loopt en formuleert samen de hulpvragen. Je hebt dus altijd een professionele hulpverlener nodig om aan te kunnen melden.

Uitklaringsgesprek met hulpverlener

Na de aanmelding wordt jouw professionele hulpverlener gecontacteerd om de situatie volledig uit te klaren en in beeld te krijgen.Het is mogelijk dat na dit uitklaringsgesprek er een andere vorm van hulp- verlening voorgesteld werd, je professionele hulpverlener licht jou dit toe.

Kennismakingsgesprek

We streven ernaar om jou en jouw professionele hulpverlener binnen de dertig dagen te contacteren voor een eerste gesprek. Dit kennismakingsgesprek is het eerste contact met jou, je gezin en de verwijzer om uit te klaren wat 1G1P eventueel voor jullie kan betekenen.

Hulpverleningstraject

Na het kennismakingsgesprek gaan we indien er een goeie match is van hulpvraag-aanbod van start met een hulpverleningstraject. Voor gezinscoaching betekent dit dat er vanaf dan een gezinscoach wordt toegewezen aan jouw gezin die bij jou langskomt, die met jullie een gezinsplan opstelt om samen aan de slag te gaan. Voor ELP betekent dit dat je vanaf dan maximum 8 sessies bij jouw eerstelijns- psycholoog kan gaan.

Contacteren van een verwijzer

Heb je een hulpvraag? Heb je het gevoel na het lezen van de informatie op de website dat jij of je gezin nood heeft aan gezinscoaching of een eerstelijnspsycholoog? Neem dan contact op met je professionele hulpverlener (de CLB medewerker, de huisarts, de maatschappelijk werker van het sociaal huis …) die je kan helpen om samen aan te melden.

Aanmelden bij 1G1P

Samen met je professionele hulpverlener overloop je de vragenlijst van het aanmeldingsformulier. Je overloopt samen wat er goed loopt, wat er minder goed loopt en formuleert samen de hulpvragen. Je hebt dus altijd een professionele hulpverlener nodig om aan te kunnen melden.

Uitklaringsgesprek met hulpverlener

Na de aanmelding wordt jouw professionele hulpverlener gecontacteerd om de situatie volledig uit te klaren en in beeld te krijgen.Het is mogelijk dat na dit uitklaringsgesprek er een andere vorm van hulp- verlening voorgesteld werd, je professionele hulpverlener licht jou dit toe.

Kennismakingsgesprek

We streven ernaar om jou en jouw professionele hulpverlener binnen de dertig dagen te contacteren voor een eerste gesprek. Dit kennismakingsgesprek is het eerste contact met jou, je gezin en de verwijzer om uit te klaren wat 1G1P eventueel voor jullie kan betekenen.

Hulpverleningstraject

Na het kennismakingsgesprek gaan we indien er een goeie match is van hulpvraag-aanbod van start met een hulpverleningstraject. Voor gezinscoaching betekent dit dat er vanaf dan een gezinscoach wordt toegewezen aan jouw gezin die bij jou langskomt, die met jullie een gezinsplan opstelt om samen aan de slag te gaan. Voor ELP betekent dit dat je vanaf dan maximum 8 sessies bij jouw eerstelijns- psycholoog kan gaan.

Wat doet een gezinscoach?

Een gezinscoach gaat op zoek naar concrete oplossingen voor iedere specifieke situatie. Samen met het kind, de jongere of het gezin wordt er een gezinsplan opgesteld. Er wordt vertrokken vanuit de sterktes en krachten van het gezin. Hulpverleners baseren zich nadien op dit gezinsplan, zodat het doel steeds duidelijk blijft.

Werkt jouw gezin al samen met andere hulpverleners of diensten? Dat stelt een gezinscoach alles af op één gemeenschappelijk plan. Zo blijft de vraag en het gezin centraal.

Wat is een gezinsplan?

De gezinscoaches stellen samen met het gezin een plan op. Dit plan is op maat en in samenspraak met het gezin en de gezinscoach. Het gezin is en blijft eigenaar van dit plan. Net doordat het plan op maat van het betrokken gezin is opgemaakt, is elk plan verschillend, op een aantal basisgegevens na.

We gaan samen op zoek naar het plan dat voor jouw gezin werkt. Het plan is een middel om de vragen en zorgen in het gezin aan te pakken. Het is geen doel op zich.

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is