1G1P

Over 1G1P

De missie van 1G1P Halle Vilvoorde werkt vanuit een krachtgerichte benadering. Gezinnen kunnen zoveel mogelijk zelf de regie voeren over de hulpverlening die betrokken is op hun situatie. 

We zoeken samen met het gezin naar hun krachten en netwerk om op hun hulpvragen een antwoord op maat te vinden.

1 Gezin 1 Plan bestaat uit 16 erkende samenwerkingsverbanden te Vlaanderen en Brussel. Ons samenwerkingsverband is werkzaam in de regio Halle-Vilvoorde. Radar vzw is de kernpartner van 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde (1G1P).

We bieden enerzijds kosteloos kortdurende psychologische begeleiding aan kinderen, jongeren en/of hun gezinnen en anderzijds gezinstrajecten op maat.

De pijlers waarop 1G1P gebaseerd is zijn de volgende: 

Vraagverheldering: Weet je nog niet waar de noden zitten?  1G1P klaart het uit samen met jou en je gezin.

Wachtlijst: Sta je ergens op een wachtlijst? We bekijken met jou wat nodig is om te wachten op de meest gepaste hulpverlening.

Regiefunctie: Is er reeds heel wat hulpverlening betrokken? Zie je door de bomen het bos niet meer? We bekijken samen met jou hoe we er klaarheid inkunnen brengen.

ELP: Heb je nood aan kortdurende psychologische begeleiding? We gaan een traject aan met jou om opnieuw ademruimte te creëren.

Twijfel je? Neem contact op! We bekijken het met jou.

Neem contact op met een verwijzer/hulpverlener in jouw buurt, zij zullen vervolgens een aanmelding doen bij 1G1P.

Heb je nog andere vragen stuur een mail naar info@1g1p.be of bel naar 02 306 19 45.

We zijn telefonisch bereikbaar op maandag van 14u tot 16u, op woensdag van 10u tot 12u en op vrijdag van 10u tot 12u.


Wil je iemand spreken buiten de uren? Bel dan naar één van de noodnummers.

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is