Vacature: Gezinscoach 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde tijdelijke job (met optie vast)

Radar vzw

Functieomschrijving

Wie zijn we:

vzw Radar is een organisatie binnen de integrale jeugdhulp gevestigd te Ternat. In onze hulp- en dienstverlening richten we ons op minderjarigen, jongvolwassenen en hun gezin. We bieden ambulante ondersteuning en begeleiding op maat voor gezinnen waar kinderen / jongeren opgroeien in een verontrustende opvoedingssituatie. De focus van onze begeleiding ligt vooral op de veiligheid van de kinderen en het herstellen van de opvoedingsvaardigheden en de draagkracht van de ouders.

Vzw Radar participeert als partner in het samenwerkingsverband ‘1 Gezin 1 Plan Halle -Vilvoorde’. In het kader van die opdracht zijn we op zoek naar een gezinscoach. Als gezinscoach word je vanuit vzw Radar gedetacheerd naar het intersectoraal team van 1G1P.

Wat doe je als gezinscoach?

● Je werkt binnen een dynamisch ambulant team, samengesteld vanuit verschillende sectoren (BJB, VAPH, CKG, CAW, CKG) en vormt samen met hen het team ‘1 gezin- 1 plan’ van het samenwerkingsverband Halle – Vilvoorde (verdeeld in 2 kleinere teams per regio, je maakt deel uit van 1 team, maar mogelijk heb je soms opdrachten over de volledige regio). Je leert op die manier alle actoren binnen de integrale jeugdhulp kennen.

● Je neemt deel aan de teamvergadering binnen vzw Radar en vormt op die manier een brug tussen onze contextbegeleidingsdienst en het team 1G1P.

● Vanuit deze brugfunctie rapporteer je zowel aan de netwerkcoördinator en teamverantwoordelijke van het samenwerkingsverband als aan de teamverantwoordelijke van vzw Radar.

● De opdracht van de gezinscoach is gericht op het bundelen en afstemmen van de reeds aanwezige steunbronnen van het gezin (zowel binnen de reeds aanwezige professionele hulpverlening als binnen het eigen netwerk van het gezin) en te werken naar 1 globaal gezinsplan met gedeelde doelstellingen voor het gezin. Hierbij wordt de regie maximaal bij het gezin gelegd en ligt de focus op de krachten in het gezin en het reeds aanwezige netwerk.

● Als gezinscoach ga je een gelijkwaardige samenwerking aan met alle gezinsleden en je hebt daarbij aandacht voor alle levensdomeinen. Je werkt hierbij vanuit een basishouding van meerzijdige partijdigheid.

● Als gezinscoach ben je geen contextbegeleider. Je opdracht ligt in het stimuleren en herstellen van verbindingen tussen gezinsleden onderling, tussen gezinnen en hun netwerk, tussen gezinnen en hulpverleners, tussen professionele betrokkenen onderling en het netwerk van het gezin.

● Daarnaast ben je als gezinscoach verantwoordelijk voor het uitbouwen van partnerschappen met lokale actoren (OCMW, CLB, K&G, huizen van het kind, burgerinitiatieven…).

1g1p vacature
ontmoetingsdag 1g1p

Profiel

● Minimum diploma hoger onderwijs korte type A1 in een menswetenschappelijke richting.

● Bereidheid tot avondwerk minimaal één avond per week.

● Talenkennis: FRANS (kennis), NEDERLANDS (zeer goed).

● Werkervaring: ervaring of bereidheid tot leren.

● In het bezit zijn van een rijbewijs B en een wagen.

● Tussenkomst in het woon- werkverkeer

● Getuigschrift goed gedrag en zeden – model 2.

● Je voelt je sterk aangesproken tot de opdracht van 1 gezin 1 plan: https://www.1g1p.be/

● Je kan goed communiceren en luisteren. Je kan je communicatie afstemmen op kinderen en jongeren, op ouders en gezinnen. Je communiceert op een transparante en duidelijke wijze, zowel met gezinnen als met collega-professionals.

● Je gaat op een respectvolle manier om met mensen. Je kan mensen ondersteunen in het zoeken naar oplossingen, zonder dat je van hen overneemt.

● Je staat open voor diverse vormen van culturen en levenswijzen.

● Je hebt een coachende houding en bent maximaal transparant in je handelen.

● Je staat open voor feedback en overleg, bent gericht op (zelf)reflectie en groei.

● Je vindt het een uitdaging om een nieuwe maatschappelijke opdracht mee vorm te geven. Je kan om met het zoekproces van een pioniersopdracht.

● Je kan zelfstandig werken.

● Je kan schriftelijk bondig rapporteren.

● Je vindt het een uitdaging om een nieuwe maatschappelijke opdracht mee vorm te geven. Je kan om met het groeiproces dat past bij een jonge organisatie.

Jobgerelateerde competenties

● Je kan goed communiceren en luisteren. Je kan je communicatie afstemmen op kinderen en jongeren, op ouders en gezinnen. Je communiceert op een transparante en duidelijke wijze, zowel met gezinnen als met collega-professionals.

● Je gaat op een respectvolle manier om met mensen. Je kan mensen ondersteunen in het zoeken naar oplossingen, zonder dat je van hen overneemt.

● Je staat open voor diverse vormen van culturen en levenswijzen.

● Je hebt een coachende houding en bent maximaal transparant in je handelen.

● Je staat open voor feedback en overleg, bent gericht op (zelf)reflectie en groei.

● Je vindt het een uitdaging om een nieuwe maatschappelijke opdracht mee vorm te geven. Je kan om met het zoekproces van een pioniersopdracht.

● Je kan zelfstandig werken.

● Je kan schriftelijk bondig rapporteren.

● Je vindt het een uitdaging om een nieuwe maatschappelijke opdracht mee vorm te geven. Je kan om met het groeiproces dat past bij een jonge organisatie.

Persoonsgebonden competenties

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Resultaatgerichtheid
  • Analyseren
  • Flexibiliteit
  • Creativiteit

Aanbod

● Contract: lange bepaalde duur

● Tijdregeling: Voltijds 100% VTE (5-dagen week)

● Een sectorspecifiek loon volgens Barema B1C van PC 319.01

● Opleidingskansen: interne opleiding, studiedagen, relevante vormingsdagen,…

● Ondersteuning in je job door werkbegeleiding en supervisie

● Flexibele inzet arbeidsuren

● Thuiswerk mogelijk

Plaats tewerkstelling

Radar vzw
Statiestraat 8 Ternat 1740 TERNAT (regio Halle-Vilvoorde)
CGG Logo

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is