Vacature: Gezinscoach 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde 38/38 

MPC Sint Franciscus

Werkplek

Refnr: 23,605

Het MPC Sint-Franciscus profileert zich in Vlaanderen en Brussel als dienstverleningscentrum ten aanzien van minderjarige en volwassen personen met een verstandelijke beperking. We bieden begeleiding vanuit de waarden verbinding, gelijkwaardigheid en respect. In dialoog met vrijwilligers, medewerkers, cliënten en hun directe omgeving werken we aan kwaliteit van leven.

In het kader van 1 Gezin 1 Plan maak je voornamelijk deel uit vanhet samewerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde om kwalitatieve Rechtstreeks Toegankelijke jeugdhulp verder uit te bouwen.

Je werkregio bevindt zich voornamelijk tussen Meise en Vilvoorde.

De gezinscoach is tewerkgesteld bij MPC Sint-Franciscus,  partner van het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde. en heeft een belangrijke brugfunctie om kruisbestuiving mogelijk te maken tussen onze voorziening en het samenwerkingsverband. De gezinscoach werkt ecther exlusief in functie van het samenwerkingsverband gedurende zijn aangestelde arbeidsduur voor 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde.

De gezinscoach rapporteert an de regio-verantwoordelijke van het samenwerkingsverband 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde.

Om de brugfunctie mogelijk te maken maak je binnen het MPC deel uit van de dienst Tussenin.

Deze dienst bestaat momenteel uit 4 mobiele begeleiders en 2 gezinscoaches actief in het samenwerkingsverband.

Tussenin biedt ondersteuning als mobiele dienst aan de context van kinderen en jongeren met (rand)normale begaafdheid en met gedrags- en emotionele moeilijkheden tot kinderen en jongeren met een matig verstandelijke beperking.

Je functie  

Als gezinscoach ga je, ondersteund door je team, mobiel aan de slag met de individuele clIënt en zijn mogelijks complexe context.

Om je job goed uit te voeren dien je;

 • zorg te dragen voor een goede communicatie met gezinnen, met aanmelders, hulpverlener en andere betrokkenen.
 • oplossingsgericht te kunnen werken.
 • je cliënten en zijn netwerk krachtgericht te benaderen.
 • kennis te hebben van ontwikkelingsfasen van een kind en dynamieken in een gezinssysteem.
 • in het bezit te zijn van nodige pedagogische kennis/vaardigheden en de mogelijkheid deze efficiënt  op maat over te dragen.
 • grondige kennis (eventueel snel te verwerven) van alle sectoren van Integrale Jeugdhulp.
 • cultuursensitief te kunnen werken : oog voor diversiteit en weten hoe constructief om te gaan met cultuurverschillen.
 • mondeling en schriftelijk te kunnen raporteren. Hiervoor ben je vertrouwd te werken met PC-officepakket, internet/e-mail. 

 

1g1p vacature
ontmoetingsdag 1g1p

Profiel

 • Je hebt een diploma in de menswetenschappen of gelijkwaardig door ervaring. Ervaring in de contextbegeleiding of als maatschappelijk werker is een troef. Bijkomende opleiding in het werken met gezinnen geeft mogelijkheden.
 • Ervaring met een spectrum uit de ruime doelgroep is een pluspunt.
 • Je spreekt goed Nederlands want in deze taal communiceer je met je collega’s en met je cliënten. Meertalige ouders schrikken je niet af. Je zet in op een werkbare communicatie.
 • Je bent vertrouwd met crisissituaties en benadert deze met kalmte.
 • Je werkt flexibel in dag-uren, maar hou rekening met huisbezoeken tijdens avonduren. Een goed beheer van je agenda, alsook het bewaren van een gezonde combinatie tussen werken en vrije tijd, is hierbij erg belangrijk.
 • Je kan reflecteren over gezette stappen en eigen processen door aan te sluiten bij het team en je te laten coachen
 • Je bent in. het bezit van Rijbewijs B. Je eigen wagen is nodig om je mobiele contacten met de context, andere hulpverleners te kunnen organiseren.
 

Aanbod

Een job met een voltijdse arbeidsovereenkomst van 38u/week.
 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Verloning volgens PC 319,01, max niveau bachelor.
 • Het MPC Sint-Franciscus biedt enkele voordelen waaronder een gratis hospitalisatieverzekering na 6 maanden dienst, een eindejaarspremie, de mogelijkheid tot leasing van een electrische fiets, een interessante fietsvergoeding voor woon- werkverplaatsingen, aankoop-voordelen bij onze partners en uitgebreide ontwikkelingskansen door opleiding. Er zijn doorgroeimogelijkheden.

Verloop van de aanwervingsprocedure

 • De vacature staat open van 25 juni tot 
 • Solliciteren kan via e-mail met CV en motivatiebrief t.a.v. Griet De Leeuw naar solliciteren@mpc-sintfranciscus.be met vermelding van referentie nummer 23,605
 • We voorzien een intervieuw met de regioverantwoordelijke van 1 Gezin 1Plan Halle-Vilvoorde en de coördinator van Tussenin. De gesprekken worden gepland op 3 en 4 augustus 2023.
 • Je kan een uittreksel van het strafregister (model 2 : goed gedrag en zeden) aanleveren.
 • Startdatum van de functie is 01/09/2023. Optie om sneller on ze voorziening te leren kennen is mogelijk.

Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, geaardheid, afkomst, religie of leeftijd.

CGG Logo

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is