Vacature: Eerstelijnspsycholoog kinderen en jongeren 1 Gezin 1 Plan Halle-Vilvoorde 60% tijdelijke job

CGG Ahasverus

Functieomschrijving

Algemeen kader

Eén-gezin-één-plan (1G1P) Halle-Vilvoorde zorgt ervoor dat elke jeugdhulpvraag door een (gezin met)
kind of jongere in het gebied Halle-Vilvoorde wordt gezién. Hun vraag of signaal wordt opgepikt, binnen
de maand. Er wordt vanuit een breed vizier gekeken naar:
– hun sterktes evenzeer als hun kwetsbaarheden,
– hun vraag/signaal om ondersteuning en zorg evenzeer als hun wens om het zelf te doen,
– noden bij elk van de gezinsleden evenzeer als noden ten aanzien van elkaar,
– mogelijkheden evenzeer als beperkingen, soms ook van de hulpverlening.
In dit samenwerkingsverband zijn we op zoek naar een eerstelijnspsycholoog kind en jongere om, naast
het luik van de gezinscoaching, de hulpverlening aan kinderen/jongeren en hun omgeving vorm te geven.
In ons ELP-team hebben we, aaneensluitend en deels overlappend, twee deeltijds werkende collega’s
(die een verschillende subregio ‘bedienen’) tijdelijk te vervangen. Dit gaat in totaal om een vervanging
van ca. 23 uren (60%) gedurende maximaal ongeveer 7 maanden. Het kan ook gaan om vb. 19 uren
(50%) gedurende ongeveer 8 maanden.
Taak
Als eerstelijns psycholoog ben je aanspreekpunt voor eerstelijns actoren en voorzieningen (huisartsen,
jeugdwerk, Centrum Algemeen Welzijnswerk, Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Kind & Gezin, …) voor
psychologische screening en kortdurende mentale zorg (gemiddeld max. 8 contacten) aan kinderen,
jongeren en hun omgeving. Je hoofdtaak bestaat uit het opzetten van trajecten met een beperkt aantal
consultaties met een kind of jongere, zijn/haar ouder(s) of relevante gezinscontext. Tevens kunnen je
interventies bestaan uit psycho-educatie of het aanbieden van groepswerk. In dezelfde lijn is het
afstemmen met verwijzers/toeleiders rond onder meer de doelen en domeinen waaraan kan worden
gewerkt in het kader van eerstelijns psychologische zorg, een belangrijke randvoorwaarde.
Doel
Je biedt laagdrempelige, generalistische psychologische zorg bij een hulpvraag van een kind/jongere en
zijn/haar (gezins)context. Je interventies beogen een grotere zelfredzaamheid van de (het)
cliënt(systeem). Indien nodig, leid je cliënt(systeem) toe naar meer gespecialiseerde zorg.

Plaats in het samenwerkingsverband

Samen met de functie van gezinscoach maak je deel uit van het 1G1P-team. Je wordt tewerkgesteld bij
het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Ahasverus, die mee partner is in het 1G1P-
samenwerkingsverband. De eerstelijnspsycholoog kind en jongere is dus een partner in een breed
samenwerkingsverband van diensten en organisaties die jeugdhulp of andere zorg en ondersteuning
aanbieden: partners Brede Instap en andere basisvoorzieningen, Centrum Kinderzorg en
Gezinsondersteuning (CKG), organisaties voor bijzondere jeugdzorg, voorzieningen Vlaams Agentschap
Personen met een Handicap (VAPH), CGG, enzovoort. Vanuit het 1G1P-samenwerkingsverband zetten we
ook (pro)actief in op verknoping met andere netwerken zoals het geestelijke gezondheidsnetwerk
kinderen en jongeren Yuneco. Je biedt dus, in samenwerking met andere hulpverleners, kortdurende

2
interventies aan in concrete dossiers. Je werkingsgebied is Halle-Vilvoorde en vooral de subregio rond
Grimbergen en Vilvoorde (voor de ene collega die vervangen wordt) en de subregio rond Asse (voor de
andere collega die vervangen wordt). Opzet is het werken op verschillende vaste locaties, dichtbij de
verwijzers in eenzelfde regio.

1g1p vacature
ontmoetingsdag 1g1p
 • Profiel

We zijn op zoek naar een collega die zich kan vinden in onderstaand profiel. Belangrijk is de ‘goesting’ om deze competenties te verwerven, via ondersteuning van collega’s en teamverantwoordelijke, andere teamleden en via vorming.

 • Je beschikt over een master in de klinische psychologie, bent onderlegd in het werken met kinderen en jongeren en handelt conform het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de psycholoog (B.S. 16 mei 2014, van kracht vanaf 26 mei 2014) | Of je kan een vergelijkbare professionele inbreng inzetten op basis van je ervaring van de laatste 10 jaar;
 • Bij voorkeur genoot je een erkende basisopleiding die voldoende garantie biedt opdat de verschillende opdrachten in het kader van ELP-objectieven worden ingevuld of je bent bereid om deze te volgen;
 • Je profileert je generalistisch en niet specifiek op bepaalde problematieken;
 • Je bent deskundig in detectie en assessment van psychische problemen;
 • Idealiter heb je reeds enige ervaring ervaring in psychologische zorg, bij voorkeur vanuit een ELP-visie;
 • Je bent enigszins vertrouwd met kortdurende interventies en met bestaande mogelijkheden op het vlak
  van zelfhulp, online interventies en groepswerking;J
 • Je bent vertrouwd met kortdurende interventies en met bestaande mogelijkheden op het vlak van zelfhulp, online interventies en groepswerking;
 • Je kent de sociale kaart van de regio of je wil je er grondig in verdiepen en  je bent in staat om constructief samen te werken met netwerkpartners uit de nulde, eerste, tweede en derde lijn;
 • Je hebt affiniteit met de doelgroep kinderen en jongeren en je hebt een gedegen kennis van de ontwikkelingspsychologie en hebt voeling met de leefwereld van deze doelgroep;
 • Je bent flexibel ingesteld en werkt efficiënt om de vele situaties die eigen zijn aan deze functie te kunnen opnemen;
 • Je werkt inclusief en bent gericht op de ontwikkeling van de eigen kracht van cliënt(systeem);
 • Als je wat achtergrond hebt in het organiseren, leiden en opvolgen van groepssessies, is dat een
  pluspunt;
 • Je bent bereid tot registratie en dossieropbouw;
 • Je beschikt over een rijbewijs en een eigen wagen of kan je vlot verplaatsen binnen het werkingsgebied;
 • Je werkt sowieso op woensdagnamiddag en minstens 2 uur buiten de klassieke kantooruren (9-17u);
 • Je kan zelfstandig werken en functioneert goed binnen een team;
 • Je vlot kunnen uitdrukken in Frans en Engels is een pluspunt.

Wij bieden

 • Een contract van bepaalde duur voor 23 uren (of voor 19 uren maar dan wat langer in de tijd)
  tewerkstelling in functie van een vervanging van een collega
  – Indiensttreding: rond midden september
  – Formele tewerkstelling bij CGG Ahasverus d.w.z. verloning volgens betreffende IFIC-barema in paritair
  comité 331;
  – In hoofdzaak werkzaam in de subregio rond Asse en/of rond Grimbergen en Vilvoorde
  – Gerichte ondersteuningsmogelijkheden inzake vorming om de functie kwaliteitsvol op te nemen .

Interesse ?

Ben je gebeten door de jeugdhulp, eerstelijns psychologische zorg en de welzijnssector? Stuur dan je
motivatiebrief en CV naar Laura Schatteman (lauraschatteman@1g1p.be) en Jan De Clercq
(directie@ahasverus.be) uiterlijk op maandag 28 augustus 2023.

Het (eerste) sollicitatiecontact zal
plaatsvinden op dinsdag 5 september tussen 8u30 en 13u (indien uitgenodigd, word je hiervan op de hoogte gebracht op woensdag 30 augustus).

Mogelijke tweede sollicitatiecontact vindt plaats op
maandag 11 september tussen 8u30 en 13u. Gelieve hiermee rekening te houden in je agenda.

CGG Logo

Ontdek hoe een gezinscoach of eerstelijnspsycholoog hulp kan bieden in moeilijke situaties

Wie zijn we, wat doen we, hoe gaan we te werk? We bekijken samen met jou en jouw gezin wat nodig is