1G1P

Wat doet een eerstelijnspsycholoog?

Wat doet een eerstelijnspsycholoog ?

Een eerstelijnspsycholoog (ELP) biedt hulp bij psychologische klachten en problemen. 

Er wordt een kortdurend traject aangeboden voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar. 

Hulpaanvragen tot 25 jaar worden bekeken. Indien nodig zal de eerstelijnspsycholoog doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp.

Spreek je geen Nederlands? 

Taal mag geen drempel vormen, we proberen steeds op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke taal. 

Een aanmelding voor een eerstelijnscoach gebeurt via een verwijzer (CLB, CAW, K&G,huisarts …). 

Er is steeds toestemming nodig van het kind, jongere of gezin vooraleer een aanmelding wordt gedaan.