1G1P

Wat doet een gezinscoach?

Wat doet een gezinscoach?

Een gezinscoach biedt kosteloos een traject aan voor gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar.

Hulpaanvragen tot 25 jaar worden bekeken en afhankelijk van de vraag worden zij gepast toegeleid.

Zij vertrekken vanuit de nood en de krachten van het gezin; stellen haalbare doelstellingen op;
en gieten dit in één gemeenschappelijk plan.

Spreek je geen Nederlands?
Taal mag geen drempel vormen, we proberen steeds op zoek te gaan naar een gemeenschappelijke taal.

Een aanmelding voor een gezinscoach gebeurt via een verwijzer (CLB, CAW, K&G, huisarts,…).
Er is steeds toestemming nodig van het kind, jongere of gezin vooraleer een aanmelding wordt gedaan.