Ouders

1 gezin 1 plan wil binnen de maand een antwoord bieden op elke hulpvraag van een gezin, kind of jongere wonend binnen de regio Asse-Meise-Vilvoorde.

Je kan beroep doen op een gezinscoach en/of een eerstelijnspsycholoog.

Wil je aanmelden voor het aanbod gezinscoach? Klik hier.

Wil je aanmelden voor het aanbod van de eerstelijnspsycholoog? Klik hier.

De gezinscoach

De gezinscoach probeert samen met jullie als gezin duidelijk zicht te krijgen op wat jullie anders willen aanpakken.

Op basis daarvan stelt hij samen met jullie een plan op dat vertrekt vanuit jullie eigen krachten. Mensen die belangrijk zijn voor jullie kunnen bij het opstellen en uitwerken van dit plan betrokken worden (bvb: buren, familie, vrienden...)

Indien jullie al samenwerken met andere hulpverleners, kan de gezinscoach proberen om alle verwachtingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en deze te integreren in jullie plan.

De gezinscoach kan tijdelijk een aantal dringende zaken opnemen. Dit is altijd tijdelijk omdat we er willen naar streven dat gezinnen op eigen kracht verder kunnen. Wel kan het zijn dat hij samen met jullie op zoek gaat naar diensten die jullie hierbij kunnen ondersteunen.

De eerstelijnspsycholoog

Het aanbod:

De eerstelijnspsycholoog biedt een kortdurende psychologische begeleiding va​n maximaal 8 gesprekken.

Dit kan bv. gaan rond het omgaan met moeilijke situaties, probleemoplossende en sociale vaardigheidstraining, omgaan met emoties, relaxatietechnieken...

De visie:

De hulpvraag van het kind en/of het gezin staat centraal.

We zetten volop in op de krachten van uw kind, gezin en omgeving.

Voor wie:

Kinderen en jongeren van 0-18 jaar, uitzonderlijk tot 23 jaar. Woonachtig in de regio Asse-Meise-Vilvoorde.

Praktisch:

Een kind en zijn/haar gezin wordt doorverwezen door een verwijzer ​ klik hier voor een lijst van verwijzers . Deze heeft toegang tot de online agenda van de eerstelijnspsycholoog. Hij/zij kan voor jullie een afspraak inplannen. De eerstelijnspsycholoog heeft consultaties op verschillende plaatsen binnen de regio. Vraag aan je verwijzer naar de beschikbaarheid van de verschillende locaties.