Visie

We realiseren een operationeel samenwerkingsverband (OS) dat een aanbod ontwikkelt dat ondersteunend is aan het reguliere aanbod om de leemten in verband met de instroom en wachttijden in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp te verhelpen.

Dit aanbod:

    • Is innoverend, door bestaande modules flexibel en gecombineerd in te zetten op een andere manier dan we dit vandaag doen alsook door de uitwerking van een eerstelijnspsychologische functie/zorg in combinatie met het inzetten van het bestaande aanbod bij diverse operationele partners.
    • Heeft hierbij oog voor de wijze waarop mensen met ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulp inzetbaar zijn alsook voor de zorgzame omgang met informatiedeling waarbij het onderscheid ‘need to know’ versus ‘nice to know’ als basis wordt gehanteerd.
    • Onderzoekt en ontwikkelt een aanvaardbaar aanbod voor ‘anderstalige’ begeleidingen in de regio.
    • Realiseert minimaal de opvolging van 200 gezinnen per jaar.

Het samenwerkingsverband 1G1P Asse-Meise-Vilvoorde wil groeien naar een samenwerkingsverband waarin het aanbod niet enkel afgestemd wordt maar net innoverend gaat werken door modules flexibel en gecombineerd in te zetten op een andere manier dan we dit vandaag doen. Bijkomend zal het samenwerkingsverband, op basis van analyse van de noden, het hulpverleningsaanbod dermate uitbreiden en inzetten om een gedeeltelijk antwoord te geven op regio-specifieke noden.

Het samenwerkingsverband ziet erop toe dat de uitwerking van de eerstelijnspsychologische functie/zorg in combinatie met het inzetten van het bestaande aanbod van typemodules bij diverse operationele partners ervoor zal zorgen dat er een maximale zorgcontinuïteit kan worden gegarandeerd en dat er minimaal 200 extra gezinnen per jaar kunnen worden bereikt.

Dit samenwerkingsverband ziet zich dus als een aanbod dat zich dicht plaatst bij het gezin, ondersteunend is aan het reguliere aanbod en waar los van sectoren en voorzieningen een bijkomend innovatief hulpverleningsaanbod wordt ontwikkeld en aangeboden.

Met dit samenwerkingsverband willen we een antwoord bieden op de gevraagde doelstellingen binnen de oproep Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp: investeren in een versterkte jeugdhulp snel en dichtbij onze gezinnen, kinderen en jongeren en tegemoetkomen aan de regionale noden die er zijn. Het OS stelt de noden van de cliënt centraal bij de uitwerkingen en de realisatie van de doelstellingen.