Organisatiestructuur

Kernteam (coördinatieteam):

Opdracht:

 • Regie, overzicht en monitoring van het samenwerkingsverband.
 • Dagelijks bestuur van het verband.
 • Monitoring, registratie en rapportage van de werking.
 • Beheer van de communicatiestructuur binnen het samenwerkingsverband.

Leden:

Kernpartner, coördinator, vertegenwoordiger gezinscoach, vertegenwoordiger ELP

Bevoegdheden:

 • Informeren en aansturen van het netwerk.
 • Geven de juiste info aan de beleidsgroep en de inhoudelijke stuurgroep.
 • Zorgen voor beleidsmatig voorbereidend werk zodat de beleidsgroep de juiste keuzes en beslissingen kan nemen.
 • Kunnen dag-dagelijkse beslissingen nemen binnen een afgesproken kader met het beleidsteam (financiën en personeel)

Praktisch:

1 X 14 dagen gezamenlijk overleg (minstens)


Beleidsgroep

Opdracht:

 • Bewaakt de missie, visie en de doelstellingen van het samenwerkingsverband.
 • Ziet toe op de efficiënte besteding van financiële en personele middelen.
 • Ondersteunt het samenwerkingsverband op vlak van effectief beheer in al zijn aspecten.

Leden:

Kernpartner, contractanten (werkgevers), coördinator (zonder stemrecht), ad hoc experten.

Bevoegdheden:

 • Heeft de beslissingsbevoegdheid vergelijkbaar met het niveau van een raad van bestuur van een VZW
 • Kan beslissen over de effectieve inzet van financiële en personele middelen binnen het samenwerkingsverband.
 • Kan opdrachten geven aan de inhoudelijke ondersteuningsgroep of kan thema-gebonden werkgroepen laten opstarten.

Praktisch:

1 X per maand in de beginfase, nadien 1 X per 2 maanden gezamenlijk overleg.


Inhoudelijke Ondersteuningsgroep

Opdracht:

 • Voorbereiden, aansturen en uitwerken van inhoudelijke thema’s binnen het netwerk.
 • Uitwerken van procedures en werkmethodieken
 • Organiseren van het inhoudelijk werkoverleg.
 • Opstarten en opvolgen van thema-werkgroepen.

Leden: vaste groep die mee is met alle ontwikkelingen

Kernteam, vertegenwoordigers ACT, vertegenwoordigers Brede Instap, vertegenwoordigers Gemandateerde Voorzieningen, crisisnetwerk, Yuneco, K&G, OTA, BJB, CAW, CGG, lokale overheden, lokaal sociaal beleid, 2 gezinscoachen, 1 ELP, cliëntvertegenwoordigers, ad hoc experten.

Bevoegdheden:

 • Aansturen en opvolgen van werkgroepen
 • Beleidsmatige aftoetsing met de praktijk.
 • Scharnierfunctie tussen beleid en praktijk, geven input en feedback naar het kernteam en de beleidsgroep.

Praktisch:

1 X per maand gezamenlijk overleg

Netwerk Forum

Opdracht:

 • Brede maatschappelijke aftoetsing van de werkzaamheden van het samenwerkingsverband.
 • Adviesfunctie naar de inhoudelijke stuurgroep, de beleidsgroep en het kernteam.
 • Het creëren van een maatschappelijke gedragenheid van het samenwerkingsverband binnen de regio.
 • Communicatie en uitdragen van de werking binnen de regio en naar de andere partners binnen de Jeugdhulp.

Leden:

Kernteam, leden van de beleidsgroep, leden van de inhoudelijke stuurgroep, vertegenwoordigers sectoren, cliënt vertegenwoordigers,...

Bevoegdheden:

 • Adviesfunctie t.a.v. het kernteam, de beleidsgroep en de inhoudelijke stuurgroep.
 • Het creëren van een maatschappelijk draagvlak van het samenwerkingsverband.

Praktisch:

2 X per jaar