Missie

1G1P Asse-Meise-Vilvoorde zorgt ervoor dat elke jeugdhulpvraag van een (gezin met) kind of jongere in het gebied Asse-Meise-Vilvoorde wordt gezién.

Hun vraag of signaal wordt opgepikt, binnen de maand.

Er wordt vanuit een breed vizier gekeken naar:

  • Hun sterktes evenzeer als hun kwetsbaarheden,
  • De vraag/signaal van het gezin tot ondersteuning en zorg, evenzeer als hun wens om de regie zelf te behouden,
  • De noden bij elk van de gezinsleden evenzeer als noden ten aanzien van elkaar,
  • De mogelijkheden evenzeer als beperkingen, soms ook van de hulpverlening.

Vanuit dat brede vizier wordt met het (gezin van) kind of jongere een aanpak gezocht die hen zoveel mogelijk aanspreekt als regisseur van de ondersteuning en zorg. Als er op meerdere vlakken (jeugd)hulpvragen leven bij (het gezin van) kind of jongere, wordt afgesproken dat de gezinscoach hun aanspreekpunt is. Dit om ervoor te zorgen dat goed wordt samengewerkt tussen de verschillende hulpverleners. Een afgesproken en gedeeld plan dus van, met en voor (het gezin van) kind of jongere.