1 GEZIN 1 PLAn Halle-VILVOORDE

eerstelijnszones Bravio, regio Grimbergen, Amalo, Pajottenland en Zennevallei

"EEN STERKE JEUGDHULP SNEL EN DIchTBIJ"

Het is ons doel om zo snel mogelijk een antwoord te bieden op elke jeugdhulpvraag binnen de regio. Binnen de 30 dagen willen we een eerste contact organiseren.

! nieuw !

Op maandag van 14u tot 16u en op woensdag van 10u tot 12u is er

telefonische permanentie.

Ook naast deze momenten kan u ons telefonisch contacteren, indien we niet kunnen opnemen kan er een boodschap nagelaten worden en zal er contact worden opgenomen van zodra dit kan.

02 306 19 45

GEZINSCOACHING

Als gezinscoach vertrekken we vanuit een krachtgerichte benadering waarbij gezinnen zoveel mogelijk zelf de regie kunnen voeren over de hulpverlening die betrokken is op hun situatie. Het gezin en de gezinscoach zoekt samen naar hun krachten en netwerk om op hun hulpvragen een passend antwoord te vinden.Lees meer...

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG

Als eerstelijnspycholoog willen we geestelijke gezondheidszorg snel toegankelijk maken en psychologische hulp te normaliseren voor kinderen, jongeren en hun gezin. We willen voorkomen dat beginnende psychologische klachten escaleren. Binnen een kortdurend kader (8 consultaties) stemmen we de hulpvragen en begeleidinsgdoelen af met de cliënt en verwijzer. We streven ernaar om de psychologische zorg die de cliënt op dat moment nodig heeft aan te bieden of deze hiernaar te verwijzen.

Lees meer...

Het coronavirus blijft zorgen voor vreemde en onzekere tijden.

Het coronavirus blijft nog steeds wild om zich heen slaan, maar vanuit 1 Gezin 1 Plan blijven we actief aan de slag !

We blijven samen zoeken hoe we onze gezinnen op goede en veilige manier kunnen ondersteunen en coachen.

Samen met jullie blijven we de situatie op de voet volgen !

Je kan blijven aanmelden ! Bij vragen of twijfel, kunnen hulpverleners steeds mailen naar info@1g1p.be of telefonisch op 02/306.19.45

Antwoord binnen de maand

De cliënt staat centraal

Kracht- en netwerkgericht

1 Plan op maat van het gezin

Partners van het samenwerkingsverbandMet de steun van de Vlaamse overheid en het agentschap Opgroeien.