1 GEZIN 1 PLAN ASSE-MEISE-VILVOORDE

"EEN STERKE JEUGDHULP SNEL EN DIchTBIJ"

Het is ons doel om zo snel mogelijk een antwoord te bieden op elke jeugdhulpvraag binnen de regio. Binnen de 30 dagen garanderen we een eerste contact. Daarnaast willen we 200 gezinnen extra per jaar ondersteunen en willen we via overbruggingshulp de continuïteit van de hulpverlening garanderen.

1 Gezin 1 Plan Asse Meise Vilvoorde is een intersectoraal samenwerkingsverband. Recent zijn in Vlaanderen vijftien van deze samenwerkingsverbanden opgestart. Meer informatie over deze samenwerkingsverbanden kan je vinden op de website van Vlaamse overheid : https://www.ééngezin-éénplan.be/#/

Antwoord binnen de maand

De cliënt staat centraal

Kracht- en netwerkgericht

1 Plan op maat van het gezin

GEZINSCOACHING

De gezinscoach werkt samen met het gezin aan bezorgdheden die zich op verschillende levensdomeinen kunnen situeren. De regie hiervan ligt steeds in handen van het gezin. De gezinscoach richt zich hierbij op de krachten en het netwerk van het gezin. Wanneer er reeds hulpverlening betrokken is, probeert de gezinscoach samen met het gezin de reeds aanwezige hulp op elkaar af te stemmen en zo te komen tot 1 gedragen plan.

Lees meer...

EERSTELIJNSPSYCHOLOOG

De eerstelijnspsycholoog biedt kortdurende generalistische zorg bij niet complexe psychische klachten die gebaat zijn bij een vlugge en korte behandeling bestaande uit maximaal 8 gesprekken. Het hulpaanbod is laagdrempelig, vlot toegankelijk en nabij en wordt georganiseerd op verschillende locaties. Er is een beperkte wachttijd, snelheid van interveniëren is een cruciaal element.

Lees meer...

Partners van het samenwerkingsverbandMet de steun van de Vlaamse overheid en het agentschap jongerenwelzijn.