Aanmelden ELP

Voor ouders:

Enkel verwijzers kunnen aanmelden. Ouders kunnen aanmelden via hun huisarts, CLB, Kind & Gezin, of via één van onze partners.

Voor verwijzers:

U kan onderstaand aanmeldingsformulier invullen, het is belangrijk dat u het aanmeldingsformulier volledig invult. U krijgt daarna een bevestiging van uw aanmelding en een kopie van het ingevulde formulier.


Onze visie

 • We werken met de hulpvraag van het kind en het gezin a.d.h.v. hun krachten

Ons aanbod

 • Gratis kortdurende begeleiding : We werken steeds met jullie eingen hulpvraag in een kortdurend traject van maximaal 8 sessies.

 • Bereikbaar in verschillende locaties binnen de regio

Voor wie

 • leeftijd 0 - 18 jaar, met uitzondering tot 23 jaar

 • Woonachtig in de regio Halle Vilvoorde (eerstelijnszones Bravio, Regio Grimbergen, Amalo, Pajottenland en Zennevallei)

Voorwaarden om te starten

 • Gerichte vraag rond milde tot ernstige psychologische klachten die binnen een kortdurend traject

( maximaal 8 sessies) aangepakt kunnen worden

 • Voldoende steunend netwerk en krachten aanwezig


Gebruikte methodieken

 • psychologische interventies bij milde tot ernstige psychologische klachten.

 • Psycho-educatie

 • Versterking van coping-strategieën

 • Probleemoplossende en sociale vaardigheden trainen.

 • Emotieregulatie

 • Social learning, relaxatie technieken

 • Bieden van inzicht en perspectief

 • ...

Indien u nog vragen heeft rond de aanmeldingen kan u steeds contact opnemen met één van onze eerstelijnspsychologen. Ze zijn beschikbaar in de vermelde gemeenten.

Algemeen

info@1g1p.be

Sofie Creemers

(richt zich vooral op baby's, peuters en kleuters).

sofiecreemers@1g1p.be


Christophe Locus

ELZ Zennevallei en Pajottenland

christophelocus@1g1p.be


Fanny Bouche

ELZ Bravio en regio Grimbergen

fannybouche@1g1p.be

Annelies Brewaeys

ELZ Amalo en Pajottenland

anneliesbrewaeys@1g1p.be


Tine Leesen

ELZ regio Grimbergen en Bravio

tineleesen@1g1p.be